Armaturne mreže / Rebrasti betonski čelik / Dodatna armatura
Vilice i armatura prema projektu / Toplovaljna žica

O nama

Poduzeće Gradem-Lumar d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge osnovano je 1996. godine kad je i započelo djelatnost kojom se i danas bavi...

Djelatnost

Armaturne mreže
Armaturni rešetkasti nosači
Dodatna armatura
Vilice i armatura prema projektu
Stropne gredice
Rebrasti betonski čelik
Toplovaljna žica
Ostale vrste građevinskog materijala

Kontakt

Gradem - Lumar d.o.o.
Ćirilometodska 19c, 10430 Samobor
Tel.: 00385 1 3323 893
00385 1 3384 437
Fax: 00385 1 3384 436

>>
>>
>>