Armaturne mreže / Rebrasti betonski čelik / Dodatna armatura
Vilice i armatura prema projektu / Toplovaljna žica

Djelatnost

  • Armaturne mreže
  • Rebrasti betonski čelik
  • Dodatna armatura
  • Vilice i armatura prema projektu
  • Toplovaljna žica